Kilde: "Ældre bosniske flygtninge søger hjem"


Artikel bragt i Politiken som omhandler de bosniske flygtninge i Danmark og deres muligheder for at vende hjem til Bosnien.

"
Ændret lovgivning, der giver mulighed for livsvarig pension fra Danmark har sat skub i repatrieringen af især bosniske muslimer.

En lovændring, der fra årsskiftet giver mulighed for at yde livsvarig pension fra Danmark til ældre flygtninge, der ønsker at vende hjem, har sat skub i repatrieringen af især bosniske muslimer. Repatrieringskonsulent i Dansk Flygtningehjælp Asim Perendija oplyser, at der allerede i årets første tre måneder er repatrieret 14 ældre bosniske flygtninge til Bosnien-Herzegovina.

”Derudover har jeg godt og vel 30 sager til behandling om ældre bosniere, der gerne vil hjem, fordi muligheden for at få livsvarig pension giver dem tryghed,” siger Asim Perendija.

I de seneste uger har han været på rundtur til en række danske kommuner for at orientere flygtninge om de muligheder, som ændringen af repatrieringsloven indebærer.

”Interessen er stor, det viser mødedeltagelsen alle steder. For eksempel deltog 120 i et møde i Esbjerg, 60 i Odense, 50 i Nyborg, 35 i Varde og 30 personer i Herning. Under borgerkrigen i 1992 kom cirka 18.000 bosniske flygtninge til landet, og siden er 1.648 repatrieret frivilligt. At der i dag er cirka 21.000 muslimske bosniere i Danmark, skyldes familiesammenføringer og børnetilvækst”, forklarer han.

Repatrieringsloven giver flygtninge mulighed for at søge hjælp til etablering i hjemlandet på op til 25.000 kroner per voksen og op til 8.000 kroner per barn under 18 år. Derudover er der mulighed for at hente økonomisk hjælp til sygesikring i et år og til transport af erhvervsudstyr og bohave.

Livsvarig pension
Den afgørende ændring, der lokker flere ældre tilbage, hvilket i den forbindelse vil sige personer over 55 år, er bedre pensionsvilkår. Hidtil har repatrierede kun haft krav på at modtage en pension på 1.500 kroner om måneden i fem år. Denne regel er fortsat gældende, men lovændringen giver nu også mulighed for, at en person i stedet kan vælge at få 1.200 kroner om måneden, men på livstid.

Ifølge Dansk Flygtningehjælp har lovændringen endnu ikke blandt andre flygtningenationaliteter givet sig udslag i samme interesse, som bosniakkerne udviser for at repatriere.”

 

(P.C.Poulsen, Politiken, lørdag 8. maj, 1. sektion, s. 4)Dansk Institut for Internationale Studier
Østbanegade 1172100 København Øtel: +45 32 69 87 87fax: +32 69 88 00folkedrab@diis.dkwww.folkedrab.dk